Gebroken klanken

4 maart 2021

De ware zondaar kent de zonde als ene dwingende en heerschappij voerende macht.
De ware vernedering vernedert voor God en mensen.
De ware Godsvrucht vloeit uit vruchten welke van God zijn ontvangen.
De opwas in de kennis van Christus gaat altijd gepaard met de doorleefde kennis van Adam.
Oorblazers blazen het geestelijk leven uit.
Uit genade zalig worden is voor degenen die zich als genadeloos leren kennen.
Arme boetelingen vindt men in de dalen van ootmoed.
De Banier der Waarheid is een ergernis voor hem die de leugenbanier volgt.
De Banier der Waarheid wordt door de Heere verheven, de leugenbanier door de duivel.
Hoe verder Gods volk van de hemel af leeft, hoe dichter ze bij de hel verkeren.
De prediking der ellende is tot verklaring van het Godswerk; ze verklaart het werk van God in het hart.
Ware zondeschuld doet ons het bankroet bestaan voor God inleven.
Ware zondesmart geeft een hartelijke droefheid over de zonde en een haat tegen de zonde.
Als Jozef van de zonde vandaan vlucht, heeft hij de Heere liever dan de zonde.
Een schreeuw om genade past alleen in de mond van een veroordeelde.
Een kraamkamer zonder levensschreeuw is dood.
In het verbeterhuis wordt de ontdekte zondaar steeds goddelozer.
In het armenhuis is levensonderhoud, maar wordt geen levensgrond geleerd. In het klaaghuis moet de dood aanwezig zijn, anders zijn de tranen ijdelheid.
In het rechthuis valt zonder de aanwezigheid van de rechter nooit een vonnis.
Een onbewoonbare woning wordt door de rechter aangewezen.
Inwoning in een onbewoonbaar verklaarde woning geschiedt onder de toelating van de rechter.
De ware inwoner wordt er door de rechter op zijn tijd en wijze uitgezet.
Het is een onbegrijpelijk genadewonder, als een uitgezet mens een plaats krijgt in het huis met de vele woningen.

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand’len, HEER, in ‘t licht van ‘t Godd’lijk aanschijn voort;
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in ‘t lijden;
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. Psalm 89:7

(Uit gedachten bij de Bron, ds. P. Blok)

De ware zondaar kent de zonde als ene dwingende en heerschappij voerende macht.
De ware vernedering vernedert voor God en mensen.
De ware Godsvrucht vloeit uit vruchten welke van God zijn ontvangen.
De opwas in de kennis van Christus gaat altijd gepaard met de doorleefde kennis van Adam.
Oorblazers blazen het geestelijk leven uit.
Uit genade zalig worden is voor degenen die zich als genadeloos leren kennen.
Arme boetelingen vindt men in de dalen van ootmoed.
De Banier der Waarheid is een ergernis voor hem die de leugenbanier volgt.
De Banier der Waarheid wordt door de Heere verheven, de leugenbanier door de duivel.
Hoe verder Gods volk van de hemel af leeft, hoe dichter ze bij de hel verkeren.
De prediking der ellende is tot verklaring van het Godswerk; ze verklaart het werk van God in het hart.
Ware zondeschuld doet ons het bankroet bestaan voor God inleven.
Ware zondesmart geeft een hartelijke droefheid over de zonde en een haat tegen de zonde.
Als Jozef van de zonde vandaan vlucht, heeft hij de Heere liever dan de zonde.
Een schreeuw om genade past alleen in de mond van een veroordeelde.
Een kraamkamer zonder levensschreeuw is dood.
In het verbeterhuis wordt de ontdekte zondaar steeds goddelozer.
In het armenhuis is levensonderhoud, maar wordt geen levensgrond geleerd. In het klaaghuis moet de dood aanwezig zijn, anders zijn de tranen ijdelheid.
In het rechthuis valt zonder de aanwezigheid van de rechter nooit een vonnis.
Een onbewoonbare woning wordt door de rechter aangewezen.
Inwoning in een onbewoonbaar verklaarde woning geschiedt onder de toelating van de rechter.
De ware inwoner wordt er door de rechter op zijn tijd en wijze uitgezet.
Het is een onbegrijpelijk genadewonder, als een uitgezet mens een plaats krijgt in het huis met de vele woningen.

Hoe zalig is het volk, dat naar Uw klanken hoort!
Zij wand’len, HEER, in ‘t licht van ‘t Godd’lijk aanschijn voort;
Zij zullen in Uw naam zich al den dag verblijden;
Uw goedheid straalt hun toe; Uw macht schraagt hen in ‘t lijden;
Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen,
Maar Uw gerechtigheid hen naar Uw woord verhogen. Psalm 89:7

(Uit gedachten bij de Bron, ds. P. Blok)

Inloggen voor leden

Nog geen account? (alleen voor gemeenteleden)