+12 Gideon

Beste 12+ jongere,

Zit je in de 1e of de 2e klas van het voortgezet onderwijs en vind je het leuk om met leeftijdsgenoten op te trekken? Dan is deze JV er voor jou!

Voor de pauze is er altijd een inleiding, vertelling of Bijbelstudie. Deze wordt gehouden door één van de leidinggevenden of als je wilt door jou. Wij willen jou hierbij altijd helpen. Na de pauze doen we een leuk of spannend spel. Soms gaan we een JV-avond naar het strand om daar lekker uit te waaien. Of we gaan een wandeling maken in de Merwelanden of ergens anders.

Aan het eind van het seizoen sluiten we af met de jaarlijkse Bondsdag. ‘s Morgens zitten we dan met heel veel jongeren onder het geopende Woord. ‘s Middags gaan we er met z’n allen op uit en maken er een ontspannende en gezellige dag van!

Je ziet, onze JV Gideon, een goede tijdsbesteding. Zeker als je bedenkt dat je, naast ontspanning en spel, bezig bent met de allerbelangrijkste dingen van het leven. Je bent bezig met de dingen van de Heere Zelf! En wat is er nu mooier dan dat?

Weet je, je mag met al je zonden en schuld, ja ook met al je tijdelijke zorgen, je nood of verdriet, maar ook met al de blijde dingen steeds weer bij Hem terecht komen! Wat een wonder dat de Heere alles ziet en hoort. Voor Hem is niets verborgen. Iedere JV-avond vragen we of de Heere ons allemaal wilt bekeren. Voor het eerst of opnieuw. De Heere zegt Zelf in Zijn Woord dat die bidt, die ontvangt en die zoekt, die vindt. En… de Heere doet altijd wat Hij belooft!

Leiding,
JV Gideon