Bibliotheek Filippus

Onze bibliotheek bestaat sinds 1996. Het doel van de bibliotheek is om, naast christelijke leesboeken voor onze jeugd en volwassenen, ook meditatieve boeken uit te lenen. De naam Filippus heeft daar natuurlijk alles mee te maken. Diaken Filippus mag aan de kamerling uit Morenland uitleg geven bij de boekrol Jesaja. In de bieb vind je daarom bijvoorbeeld Bijbelse dagboeken en vertellingen, meditatie en preken.

Elke vrijdagavond is de bieb geopend van 18.45 – 20.15 uur. Na zomervakantie 2012 is op deze avond ook de winkel voor zending, evangelisatie en kerkbouw geopend.

Onze bibliotheek is onder te verdelen in de volgende categorieën: Leesboeken voor jong en oud. Theologie met o.a.: dogmatiek, exegese, Bijbelvertellingen voor de jeugd (diverse series), meditaties, preken, dagboeken, kerkgeschiedenis, levensbeschrijvingen. Opvoeding, onderwijs en gezondheidszorg. Techniek. Geschiedenis en aardrijkskunde. Hobby en muziek. Natuur en Milieu

Iedereen kan lid worden van onze bibliotheek. Er zijn twee soorten abonnementen:
– Volwassen € 12,50 per jaar en kinderen € 2,50 per jaar
– Aantal boeken: maximaal 4.
– Uitleentermijn : 4 weken.
– Te laat inleveren: € 0,20 per week.
– Verlengen: € 0,20.
– Voor Bijbelse dagboeken geldt een uitzondering: uitleentermijn een jaar!

Om te zorgen dat de bieb elke week opnieuw open kan èn een goede collectie boeken heeft, kunnen we niet zonder hulp. Daarom doen we een beroep op uw inzet:
– Boeken: Heeft u boeken die u of uw kinderen niet meer lezen? Wij houden ons aanbevolen! Momenteel zijn het vooral de series kinderboeken die erg slijten, te denken valt aan Pietje Puk, Kameleon, Maarten-Gunnikserie. Heeft u nog een deeltje staan, dan doet u ons er een groot plezier mee!
– Vrijwilligers: Om de boeken te kunnen uitlenen, innemen en terugzetten zijn elke vrijdagavond drie tot vier vrijwilligers actief. Wij zoeken nog steeds vrijwilligers om het rooster rond te krijgen. We zoeken mensen die vaker of minder vaak kunnen helpen. U kunt zelf aangeven hoe vaak u wilt of kunt helpen.
– Maatschappelijke stage: Scholieren die hun maatschappelijke stage bij onze bieb willen doen, zijn ook welkom. 15 avonden in een jaar helpen levert 30 stage-uren op! Je kan natuurlijk ook een deel van je maatschappelijke stage besteden aan de bieb. Voor info kun je mailen.
– Financiële bijdrage: Omdat we voor elk geleend of verlengd boek € 0,12 moeten afdragen aan de Stichting Leenrecht, blijft er van de abonnementsgelden niet veel over om alle nieuwe christelijke leesboeken aan te schaffen. We stellen financiële steun dan ook erg op prijs. Ons rekeningnummer is 36.17.68.478. t.n.v. penningmeester T. Rehorst