Hand- & Spandiensten

Hand- & Spandiensten vertegenwoordigt een groep vrijwilligers binnen onze kerkelijke gemeente. Ons doel is dienend bezig te zijn voor en met elkaar vanuit een Bijbelse opdracht

(Galaten 5 : 13 ” ….maar dient elkander door de liefde”).

We streven ernaar om elkaar op een praktische wijze tot steun te zijn in situaties, als er binnen de familie of eigen sociale netwerk geen hulp aanwezig is. Hulpvragen kunt u bespreken met één van de coördinatoren. De coördinator, die bereikbaar is om hulpvragen aan te nemen, kunt u vinden in de kerkbode onder het kopje Hand- & spandiensten. Het is ook mogelijk om het formulier voor hulpaanvraag in te vullen of u aan te melden als vrijwilliger.

De diversiteit van hulpvragen is breed. Er zijn een aantal veelvoorkomende vragen, zoals;

  • Gezinsondersteuning, waarbij u kunt denken aan strijkhulp en (beperkte) hulp in het huishouden. Vervoer van en naar school bij afwezigheid of ziekte van moeder. Oppas in bijzondere omstandigheden, kookrooster, boodschappen doen/medicijnen ophalen.
  • Vervoer naar een medische afspraak; hiervoor wordt een vergoeding gevraagd. Graag een week van tevoren aanvragen.
  • Kleine technische klusjes, b.v. een kleine reparatie of eenvoudig tuinwerk.
  • Bezoek van vrijwilligers bij ouderen overdag of ’s avonds, in de wintermaanden.

Heeft u een hulpvraag, die niet past in het bovenstaande? Bel ons en we overleggen of we een oplossing kunnen bedenken. Dit is de kracht van onze grote, diverse groep vrijwilligers, dat een bijzondere hulpvraag toch vaak tot een oplossing komt.

Coördinatoren:

Mevr. A. van Hoepen-Put
Vijverhof 29
2951 CN Alblasserdam
Tel. 078-6930628
avanhoepen@kliksafe.nl

Mw. W.C. van Koeveringe
Lingestraat 2
2951 CG Alblasserdam
Tel. 078-6197754
wcvankoeveringe@kliksafe.nl

Mw. M.J. v.d. Linden-de Jongste
van Hogendorpweg 41
2953 BN Alblasserdam
Tel. 078-6930471
e.c.vanderlinden@kliksafe.nl

Mw. E. Nobel-de With
Blokweerweg 21
2953 AA Alblasserdam
Tel. 078-2000344
lnobel@gergemalblasserdam.nl

Indienen van hulpvragen:

Aanmelden als vrijwilliger: