Moedermorgens

Opvoeden in deze tijd is complex en vraagt veel van ouders. Daarom zullen er in 2023-2024 opnieuw moedermorgens worden georganiseerd in onze gemeente. Het doel van deze morgens is het uitwisselen van kennis en ervaringen rond actuele opvoedingsthema’s. Zodat moeders sterker komen te staan in de opvoeding van kinderen en jongeren. We hebben bij de doop ons ja-woord gegeven. Het is goed om met elkaar na te denken hoe we daar praktisch invulling aan geven. Alle moeders/opvoedsters van kinderen in de leeftijd van 0-20 jaar zijn hartelijk welkom!

29 februari
D.V. donderdag 29 februari zal er weer een moedermorgen gehouden worden. Gerdien Lassche (ROV) zal deze ochtend met ons nadenken over het thema ‘Onze gezinnen in gevaar? Bezinning op  actuele ontwikkelingen, die onze gezinnen bedreigen.’ Dus zeker de moeite waard om er (weer) bij te zijn, hartelijke welkom! Inloop 9.30u. we starten 9.45u in één van de zalen van de kerk. Er is oppas in de Twijg.
 
Vast voor in je agenda: D.V. 11 april ‘Communicatie in relatie’ door Hennie Zwanenburg