Moedermorgens

Opvoeden in deze tijd is complex en vraagt veel van ouders. Daarom zullen er in 2022-2023 opnieuw moedermorgens worden georganiseerd in onze gemeente. Het doel van deze morgens is het uitwisselen van kennis en ervaringen rond actuele opvoedingsthema’s. Zodat moeders sterker komen te staan in de opvoeding van kinderen en jongeren. We hebben bij de doop ons ja-woord gegeven. Het is goed om met elkaar na te denken hoe we daar praktisch invulling aan geven. Alle moeders/opvoedsters van kinderen in de leeftijd van 0-20 jaar zijn hartelijk welkom!

Moedermorgen 25 januari gaat niet door!

Helaas moeten we de moedermorgen van 25 januari annuleren i.v.m. ziekte van de dominee. We hopen jullie binnenkort te informeren over een nieuwe datum!