Moedermorgens

Opvoeden in deze tijd is complex en vraagt veel van ouders. Daarom zullen er in 2022-2023 opnieuw moedermorgens worden georganiseerd in onze gemeente. Het doel van deze morgens is het uitwisselen van kennis en ervaringen rond actuele opvoedingsthema’s. Zodat moeders sterker komen te staan in de opvoeding van kinderen en jongeren. We hebben bij de doop ons ja-woord gegeven. Het is goed om met elkaar na te denken hoe we daar praktisch invulling aan geven. Alle moeders/opvoedsters van kinderen in de leeftijd van 0-20 jaar zijn hartelijk welkom!

Moedermorgen 8 juni

D.V. donderdag 8 juni zal de laatste moedermorgen van dit seizoen gehouden worden. Ds. C. Sonnevelt zal deze ochtend met ons nadenken over het thema ‘Moeder- en Kindzorg rond het kruis’. Een Bijbelse bezinning op onze rol als moeder. Dus zeker de moeite waard om er (weer) bij te zijn, hartelijke welkom! Inloop 9.30u. we starten 9.45u in één van de zalen van de kerk. Er is oppas in de Twijg.