Moedermorgens

Opvoeden in deze tijd is complex en vraagt veel van ouders. Daarom zullen er in 2022-2023 opnieuw moedermorgens worden georganiseerd in onze gemeente. Het doel van deze morgens is het uitwisselen van kennis en ervaringen rond actuele opvoedingsthema’s. Zodat moeders sterker komen te staan in de opvoeding van kinderen en jongeren. We hebben bij de doop ons ja-woord gegeven. Het is goed om met elkaar na te denken hoe we daar praktisch invulling aan geven. Alle moeders/opvoedsters van kinderen in de leeftijd van 0-20 jaar zijn hartelijk welkom!

12 oktober hopen we de eerste moedermorgen van dit seizoen te beleggen! 

Meneer N.J. Teerds, uit Zwijndrecht, zal met ons nadenken over ‘Zondagsbesteding’. Een thema wat voor elk gezin van belang is en ook de nodige vragen kan oproepen. In zijn inleiding zal hij aandacht hebben voor de verschillende leeftijdscategorieën in de gezinnen. Kortom de moeite waard om er bij te zijn!

Inloop 9.30u, we starten om 9.45u en sluiten 11.30u af. Er zal oppas zijn in de Twijg!

Hopelijk tot ziens op 12 oktober!