Moedermorgens

Opvoeden in deze tijd is complex en vraagt veel van ouders. Daarom zullen er in 2019-2020 opnieuw moedermorgens worden georganiseerd in onze gemeente. Het doel van deze morgens is het uitwisselen van kennis en ervaringen rond actuele opvoedingsthema’s. Zodat moeders sterker komen te staan in de opvoeding van kinderen en jongeren. We hebben bij de doop ons ja-woord gegeven. Het is goed om met elkaar na te denken hoe we daar praktisch invulling aan geven. Alle moeders/opvoedsters van kinderen in de leeftijd van 0-20 jaar zijn hartelijk welkom!

Donderdag 12 november hopen we de eerste moedermorgen van dit seizoen te beleggen. Ds. Sonnevelt zal dan met ons nadenken over ‘Lessen uit het leven van Maria, de moeder van de Heere Jezus’. Het zou zo kunnen zijn dat de omstandigheden en overheidsmaatregelen tegen die tijd zodanig zijn dat de morgen niet door kan gaan. Mocht dit onverhoopt zo zijn, dan stellen we jullie hierover op de hoogte via de mail en de website. Tijdens de ochtend zullen de inmiddels gebruikelijke RIVM-maatregelen gelden. We zullen gebruik maken van de kerkzaal. Er is helaas geen kinderoppas. We hopen op een goede, leerzame morgen. Inloop 9.30 uur, aanvang 9.45 uur, sluiting 11.30 uur.