Catechisaties

Catechisaties worden in onze gemeente gehouden op maandag-, dinsdag- en vrijdagavond. Catechisatie is onderwijs dat vanuit de ambten gegeven wordt. Het is zorg van de Heere dat je onderwijs ontvangt in de geloofsleer. Ga daarom biddend naar de catechisatie en vraag of de Heere het wil zegenen aan je ziel. De geloofsleer wordt niet alleen uitgelegd. Je catecheet probeert ook lijnen te trekken naar het persoonlijke leven.  Van harte willen we een beroep op jullie doen om trouw te zijn in je komen naar catechisatie en het leren van je werk. Ben je verhinderd, stuur dan even een mailtje naar je catecheet of licht hem telefonisch in.

Indeling catechisatiegroepen 2021-2022

12A en 12B Br. De Jong
13A en 13B: Br. Vogelaar
14A en 14B: Br. V. Koeveringe
15A en 15B: Br. Oudshoorn
16j. : Br. Vogelaar
17j.: Br. Hak
18j.: Ds.
19j.: Ds.
20+:  Br. Roos
Vrijdaggroep: Br. v.d. Wal

Leerstof
12 j.        Hellenbroek deel 1
13j.         Hellenbroek deel 2
14j.         Hellenbroek deel 3
15j.         Hellenbroek deel 1                 1 boekje nodig!
16j.         Hellenbroek deel 2
17j.         Hellenbroek deel 3
18j.         Nederlandse Geloofsbelijdenis
19j.         Nederlandse Geloofsbelijdenis
20+        Nederlandse Geloofsbelijdenis

Catechisaties worden in onze gemeente gehouden op maandag-, dinsdag- en vrijdagavond. Catechisatie is onderwijs dat vanuit de ambten gegeven wordt. Het is zorg van de Heere dat je onderwijs ontvangt in de geloofsleer. Ga daarom biddend naar de catechisatie en vraag of de Heere het wil zegenen aan je ziel. De geloofsleer wordt niet alleen uitgelegd, je catecheet probeert ook lijnen te trekken naar het persoonlijke leven. Van harte willen we een beroep op jullie doen om trouw te zijn in je komen naar catechisatie en het leren en maken van het opgegeven werk. Ben je verhinderd, stuur dan even een mailtje naar je catecheet of licht hem telefonisch in.

Indeling catechisatiegroepen 2022-2023 met leerstof
12A & B Ouderling D. Rosbergen Hellenbroek, deel 1
13A & B Ouderling R. Goudswaard Hellenbroek, deel 2
14A & B Diaken C.A. van Koeveringe Hellenbroek, deel 3
15A & B Ouderling A.J. Oudshoorn Heidelbergse Catechismus, deel 1
16 Ouderling D.J. Vogelaar Hellenbroek, deel 2
17 Ouderling T.M. de Jong Hellenbroek, deel 3
18 Ouderling D.J. Vogelaar Nederlandse Geloofsbelijdenis, deel 1
19 Ds. C. Sonnevelt Nederlandse Geloofsbelijdenis, deel 2
20+ Ds. C. Sonnevelt Dordtse Leerregels
Vrijdag Ouderling J. van der Wal Dordtse Leerregels

Tijden per groep

Maandag:

Zaal 1
Zaal 2
Zaal 3
Zaal 4
19:00 uur
14A
17
15A
20:00 uur
14B
15B

Dinsdag:

Zaal 1
Zaal 2
Zaal 3
Zaal 4
Zaal 6
Zaal 8
18:30
12A
18:45
16
19:00
19
13A
19:30
12B
20:00
20+
13B
18

 

Inhalen
Vrijdag v.a. 19.00 uur