Vereningingen

Er zijn 5 Jeugdverenigingen: Voor de allerkleinsten is er op woensdagmiddag de -12 Jeugdvereniging ‘Benjamin’. Daarna is er de -12 Jeugdvereniging ‘Samuël’ voor de kinderen uit de groepen 7 en 8, gevolgd door de +12 Jeugdvereniging ‘Gideon’ voor de jongeren uit klas 1 en 2 van het Voortgezet Onderwijs. Voor de jongeren van 14 en 15 jaar hebben we de +14 Jeugdvereniging ‘Jedid-Jah’ en dan hebben we nog de +16 Jeugdvereniging ‘Eben-Haëzer’. Verenigingen voor onze jongeren die staan in de branding van deze tijd en die hun weg gaan vinden in de wereld van vandaag. Zij kunnen elkaar op de zaterdagavonden ontmoeten.

Naast de Jeugdverenigingen zijn er ook 2 Bijbelstudieverenigingen, namelijk: de +21 en de + 35 Vereniging. Men ontmoet elkaar rondom de Bijbel en vergadert 8 keer per seizoen op de woensdagavond.

De oudste vereniging van de gemeente – opgericht op 4 april 1973 – is de vrouwenvereniging ‘Martha-Maria’. Door het houden van verkopingen mag deze vereniging ook de kerk en het werk van de zending en evangelisatie financieel steunen. De leeftijd van de leden van deze vereniging varieert van 27 tot ruim 80 jaar.

Zoals u ziet is er, naast de zondagse prediking, voor bijna elke leeftijd wel een vereniging.

Een van de belangrijkste doelstellingen van alle verenigingen is de kennis van de Heilige Schrift en de belijdenisgeschriften te vermeerderen. Maar ook het bespreken en bestuderen van principiële levensvragen, getoetst aan Gods Woord.

Ten slotte noemen we de jongste vereniging, het gemengde koor “Hammaäloth”. Vanaf 15 jaar is iedereen van harte welkom!

Voor alle verenigingen geldt dat zij mogen dienen tot de bevordering van de onderlinge band binnen de kerkelijke gemeente. Het is dan ook de wens van de kerkenraad dat al deze arbeid door de Heere gezegend mag worden en deze website een extra aansporing is voor jong en oud om de verenigingen te bezoeken.