Zendingscommissie

In onze gemeente is een zendingscommissie werkzaam. Onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad houden we ons als commissie bezig met het organiseren van activiteiten rondom zending. In de eerste plaats gaat het om het onder de aandacht brengen van het zendingswerk. Daarnaast worden door het houden van acties ook gelden verzameld om het landelijke werk te steunen. Op deze pagina vindt u meer informatie over het werk van onze commissie. Ook kunt u de periodieke nieuwsbrieven nalezen die we ieder half jaar verspreiden bij de kerkbode. Heeft u vragen of suggesties om ons werk als commissie te doen, dan horen we dat graag.

De zendingscommissie

Zending
God wil dat Zijn Woord door de wereld gaat. Door middel van zending geven we gehoor aan de zendingsopdracht van Jezus: “Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb” (Mattheus 28 : 19).

Het zendingswerk van de gereformeerde gemeenten wordt landelijk georganiseerd door de ZGG. In iedere gemeente is er ook een plaatselijke zendingscommissie. Ook in onze gemeente. De commissie heeft drie belangrijke taken:

1. Bezinning op de zendingsopdracht
2. Meeleven met het werk van ZGG stimuleren
3. Inzamelen van financiële middelen

Hieraan wordt invulling gegeven door de verspreiding van het zendingsblad Paulus, door verkoopacties en bezinningsavonden. Ieder jaar wordt een zendingsdienst gehouden in onze gemeente. Elk najaar houden we een gemeenteavond waarin het afwisselend over de zending, evangelisatie of de zending onder de Joden gaat.

Op de website van de ZGG (www.zgg.nl) kunt u verder informatie vinden over het zendingswerk, de projecten, de jaarlijkse zendingsdag en nog vele andere zaken.

Naast het inzamelen van gaven ter ondersteuning van het werk van de ZGG wordt er ook ieder jaar een specifiek project gesponsord. Dit jaar steunen we het project ‘Jeugdwerk (tieners) Tepelenë’ in Albanië.