Evangelisatiecommissie

“Gaat dan heen, onderwijst al de volken…”
Mattheüs 28:19a

Evangelisatie is een opdracht van de Heere Jezus Christus. Hij gaf als Koning van de Kerk de opdracht om de blijde Boodschap te verkondigen aan iedereen.
De evangelisatiecommissie probeert deze opdracht een invulling te geven met- en vanuit onze gemeente.

“..opdat Mijn huis vol worde..”
Lukas 14:23c

Als commissie proberen wij verschillende activiteiten te organiseren en nieuwe initiatieven op te zetten. Denk daarbij onder andere aan:
– Folderactie met kerst en één van de kerkelijke feestdagen;
– Wij staan met een kraam met evangelisatie materiaal op de tweedehands markt en de vers markt.
Tevens proberen wij daar contacten te leggen met buurtbewoners en het gesprek aan te gaan met bezoekers die interesse tonen voor het Christelijk geloof, de Bijbel of de kerk;
– Koffie ochtenden voor vrouwen (ook voor gemeenteleden).
Op deze koffie ochtenden is er ruimte voor gesprek of wat handwerken en natuurlijk een kopje koffie;
– Opstarten van (folder) activiteiten in het toeristisch gebied bij de Kinderdijkse molens.

In alles stellen wij ons tot doel om mensen te ontmoeten en de Bijbelse boodschap mee te geven. Om te proberen mensen duidelijk te maken wat God voor arme zondaren wil betekenen.
“Misschien wilt u graag meer te weten komen over een God die naar zondige mensen omziet. Een God die Zichzelf wil laten kennen door Zijn woord: de Bijbel.”

De boodschap van de Bijbel is zo belangrijk dat iedereen die mag, en eigenlijk moet horen.
Wij zijn ons er van bewust dat we niemand tot het Christelijk geloof kunnen brengen. Maar God kan het wel door de kracht van Zijn Woord (de Bijbel) te doen ervaren door Zijn Geest.

“En Die [Heilige Geest] gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen..”
Johannes 16:8a

Het is ons gebed, en mag het ook uw gebed zijn?, dat Hij al de eer zal ontvangen en dat de vrucht mag zijn:

“En de vreemden, die zich tot den HEERE voegen, om Hem te dienen, en om den Naam des HEEREN
lief te hebben, […]; Die zal Ik ook brengen tot Mijn heiligen berg, en Ik zal hen verheugen in Mijn bedehuis;”
Jesaja 56: 6-7