+35 vereniging

Hebben alle verenigingen een onder- en bovenleeftijdgrens, de +35 vereniging alleen een ondergrens en dat is vanaf 35 jaar. Dit laat zich ook zien in bezoekers op onze verenigingsavonden. Onze deelnemers variëren in leeftijd van ca. 36 tot in de 80. Jong en ouder vindt het fijn om, met een zo gemêleerd gezelschap, in gesprek te zijn. Dit doen wij namelijk op onze verenigingavonden, maar dan over vragen behorend bij een gehouden inleiding.

Elke avond wordt er een Schriftgedeelte besproken. De Bijbelstudie wordt door één van de “leden” ingeleid. Het onderwerp van de inleiding is tevoren bekend en de te bespreken vragen zijn op een vorige vergaderavond uitgedeeld. De bedoeling is dat de vragen thuis al worden overdacht en beantwoord met behulp van de Bijbel en bijv. Bijbelverklaringen.

Het is vaak zo dat men er thuis niet toe komt om “Bijbelstudie” te doen en daarom is juist de vereniging een heel geschikt middel daartoe. Denk nu niet dat je op z’n minst de CGO-cursus moet hebben doorlopen om een geschikte deelnemer te zijn. Iedereen is hartelijk welkom. Ook als uw Bijbelkennis niet zo groot is, is deze vereniging een goede gelegenheid om meer kennis op te doen. En waar kunnen nu beter mee bezig zijn dan met Gods Woord?

De +35 vereniging vergadert 8 x per seizoen, 4 x voor de jaarwisseling en 4 x daarna. De vergaderingen zijn altijd op de woensdagavond, van 19.45 – 22.00 uur. In de kerkbode wordt vermeld wanneer de +35 vereniging vergadert.

Inloop is er vanaf 19.30 uur met koffie. Hierbij en tijdens de koffie/theepauze is er volop gelegenheid voor een alledaags gesprek en onderling meeleven.

Op de pagina +35 Actueel kunt u de vergaderdata vinden.