Kinderkoor

Kinderkoor Jong Hammaäloth is in september 2012 gestart en staat onder leiding van Neliene Klerk.
Het koor is opgericht om op een gezellige, ontspannen manier te zingen met als doel samen te zingen tot Gods eer.
We starten elke repetitie op woensdag met een lied om de stem op te warmen en gaan daarna met de liederen aan de slag. Wij zingen rond een Bijbels thema de psalmen en liederen.
Op dit moment zijn we met zo’n 45 enthousiaste leden maar we kunnen nog meer leden gebruiken.

Ben je tussen de 5 en 14 jaar dan ben je van harte welkom op woensdagavond van 18.45u tot 19.30u!
Wij zingen op avonden en voor ouderen. Ons doel is om op een ontspannen manier te zingen tot eer van God en de kinderstemmen zuiver en duidelijk ten gehore proberen te brengen.