Orgel

De orgelhistorie van de Gereformeerde Gemeente te Alblasserdam omvat maar een beperkt aantal jaren. Ondanks de jonge leeftijd van het orgel is er wel wat te melden omtrent de geschiedenis van het orgel.

Toen er in de jaren 80 van de vorige eeuw plannen werden gemaakt om te komen tot kerkbouw is er op verzoek van de toenmalige organisten een  orgelcommissie ingesteld. Deze commissie had de opdracht om te onderzoeken op welke wijze de gemeentezang op de meest verantwoorde manier begeleid kon worden. Onderzoek is gedaan naar een oplossing door middel van een elektronisch, tweede hands of nieuwbouw orgel. Uiteindelijk is, in overleg met de kerkenraad, besloten om te kiezen voor nieuwbouw en aan orgelbouwer De Jongh uit Lisse is de opdracht gegeven een nieuw orgel te bouwen.

Bij de oplevering in mei 1990 had het orgel de volgende dispositie:

Hoofdwerk
Bourdon 16 vanaf c
Prestant 8
Roerfluit 8
Octaaf 4
Quint 3
Octaaf 2
Cornet 4 st.
Mixtuur 4 st.
Trompet 8 b/d
Tremulant

Dwarswerk
Holpijp 8
Gamba 8
Prestant 4
Fluit 4
Nasard 3
Woudfluit 2
Dulciaan 8
Tremulant

Pedaal
Subbas 16
Gedekt 8
Fagot 16

Koppels
HW-RW
HW-Ped
RW-Ped

Het orgel was uitgevoerd als balustrade orgel met de speeltafel, vanuit de kerk gezien, aan de linkerkant.

Rond 2000 bleek het noodzakelijk om de kerk uit te breiden. De gemeente was in de loop van de jaren gegroeid naar meer dan 1.000 leden en de prognoses gaven aan dat dit aantal nog verder zou groeien. Er werden dus plannen ontwikkeld om de uitbreiding van het kerkgebouw te realiseren.

Er werd wederom een orgelcommissie ingesteld. Nu om te onderzoeken op welke wijze het orgel uitgebreid zou kunnen worden. De akoestiek van het kerkgebouw was al niet optimaal. Gevreesd werd dat deze omstandigheden bij een vergroot kerkgebouw niet zouden verbeteren.

De 19 stemmen van het huidige orgel waren voor een gebouw met 400  zitplaatsen toereikend. De laatste jaren was het echter steeds noodzakelijk om het aantal zitplaatsen d.m.v. een zaal, die bij de kerk kon worden getrokken, te vergroten. Toen al bleek dat het orgel niet bij machte was dit aantal (ca. 650) op een adequate wijze te begeleiden.

Omdat De Jongh ondertussen de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt, gaf hij aan de werkzaamheden voor zo’n forse uitbreiding niet te willen doen.  Uiteindelijk zijn wij terecht gekomen bij orgelbouwer Boogaard te Rijssen. Met Boogaard werd overeengekomen het orgel ingrijpend uit te breiden. Omdat het “De Jongh orgel” van uitstekende kwaliteit was is er besloten om zoveel mogelijk van het “oude” orgel te hergebruiken. Als uitgangspunt voor de uitbreiding is gekozen voor het klassieke hoofd- en rugwerkconcept,  geflankeerd door  pedaaltorens. De onderkas onder het bestaande hoofdwerkfront is nieuw gemaakt, evenals de rugwerkkas en de twee pedaaltorens. De oude hoofdwerklade is gebruikt voor het rugwerk. Voor het pedaal en hoofdwerk zijn nieuwe laden gemaakt. De speeltafel is van de zijkant naar de voorkant verplaatst. Speel- en registermechanieken zijn derhalve nieuw gemaakt.
Bij de uitbreiding van de dispositie is het klankfundament uitgebouwd: het pedaal is versterkt met een Octaafbas 8′, een Roerquint 6′ en drie tongwerken (Bazuin 16′, Trombone 8′ en Cornet 4′). De oude Fagot 16′ van het pedaal is van nieuwe bekers voorzien, uitgebreid en als Fagot 16′ op het hoofdwerk geplaatst. De Bourdon 16′ van het hoofdwerk is uitgebreid tot C groot; de Cornet werd op het rugwerk geplaatst met een toevoeging van het achtvoets koor. Door middel van opschuiving werden de mensuren van een aantal registers gewijzigd. Tenslotte zijn alle registers opnieuw geïntoneerd.

Op 11 mei 2007, dus 17 jaar na de ingebruikname van het eerste orgel, werd het orgel in gebruik genomen. Opgemerkt moet nog worden dat de Orgel Advies Commissie van de vereniging van organisten der Gereformeerde Gemeente in beide gevallen als adviseur betrokken is geweest.

Onderstaand de huidige dispositie:

Hoofdwerk
Bourdon 16
Prestant 8
Roerfluit 8
Octaaf 4
Gemshoorn 4
Quint 3
Octaaf 2
Sesquialter 2 st. b/d
Mixtuur 6 st.
Fagot 16 b/d
Trompet 8 b/d
Tremulant

Dwarswerk
Prestant 8
Holpijp 8
Octaaf 4
Fluit 4
Nasard 3
Octaaf 2
Woudfluit 2
Scherp 4st.
Cornet 5st
Dulciaan 8
Tremulant

Pedaal
Subbas 16
Octaafbas 8
Gedenk 8
Roerquint 6
Bazuin 16
Trombone 8
Cornet 4

Koppels
HW-RW
HW-Ped
RW-Ped