Vrouwenvereniging Martha-Maria

Even voorstellen.

Op dinsdagavond -om de veertien dagen- komen we bij elkaar om in de eerste plaats bezig te zijn met Gods Woord, maar ook voor het ontmoeten van elkaar door een gezellig samenzijn. We zijn een grote vereniging. Ons ledenaantal staat op 65! Natuurlijk is niet iedereen elke verenigingsavond in de gelegenheid aanwezig te zijn, maar de opkomst is erg goed. En dat zijn zéker niet alleen de oudere dames, maar we hebben ook een grote groep jonge vrouwen!

We proberen een zo afwisselend mogelijk programma te bieden. Op elke verenigingsavond wordt er een korte meditatie gelezen en is er ruime gelegenheid voor het ontmoeten van elkaar en kan ieder op eigen wijze bezig zijn. Ongeveer 2 keer per jaar staat een Bijbelstudie op het programma. Andere onderwerpen komen ook aan de orde. Soms wordt er een spreker uitgenodigd of zorgen eigen leden voor een invulling. Natuurlijk zijn er ook de creatieve avonden en gaan we elk jaar een dagje met elkaar uit.

Als vereniging hebben we een taak in het midden van de gemeente, maar ook als leden onderling naar elkaar toe. In al ons werk zijn we afhankelijk van hulp van de Heere, Die ons de gezondheid en de kracht moet geven.

Hartelijk welkom!!

Hartelijke groeten,
Namens de leden en het bestuur.