Gemengd koor

Sinds februari 2012 heeft onze Gereformeerde Gemeente een eigen koor: “Hammaäloth”. We zingen meerstemmige psalmen en geestelijke liederen. De repetitieavonden vinden tweewekelijks plaats op dinsdagavond in de kerkzaal. Het koor staat onder de enthousiaste leiding van onze dirigent Arie van der Vlist.

De repetitieavonden worden gehouden van 19.45 – 21.45 uur. Tussendoor hebben we een kwartier pauze. Zo is er ook gelegenheid om elkaar wat beter te leren kennen.

De leeftijd van de leden varieert van vijftien jaar tot ongeveer zeventig jaar. Inmiddels mogen we elke repetitie-avond zo’n 35 leden bij elkaar hebben. We zouden wel graag meer mannen willen verwelkomen.

Ondertussen hebben we al meerdere uitvoeringen gehad in kerken en verzorgingscentra. We hopen elk seizoen een aantal uitvoeringen te houden in kerken en verzorgingscentra. Voor meer informatie hierover verzoeken wij u om de agenda van het gemengde koor in de gaten te houden.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen: Jan Kees van de Berge (voorzitter), F. de Heer (tweede voorzitter), Pieter-Jan Klerk (secretaris), Laura Hak(penningmeester) en Gerrie Simons(algemeen adjunct).

De muziekcommissie bestaat uit Carla de Kok,Dinanda Krijger, Margriet Janse en Lisette Vree.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar de kerkbode of stuur een mail naar gemengdkoor@gergemalblasserdam.nl

Houd je van zingen? Kom gerust eens op dinsdagavond kijken, luisteren en … zingen.
Van harte welkom!