Kerkdienst luisteren

Hieronder is het mogelijk om mee te luisteren:

Aan het meeluisteren zijn kosten verbonden. U kunt een vrijwillige bijdrage hiervoor overmaken op NL20RABO0122200489 t.n.v. de kerk. Bij voorbaat dank.

Liturgie 18 juli 2024
19:30
Weekdienst
Ps. 3 1
Nederlandse Geloofsbelijdenis, artikel 27
Ps. 2 7
Handelingen 23 1  -  11
Ps. 91 6, 7
Ps. 94 10
Ps. 16 6