Staan van de mannen tijdens het bidden

Waarom staan alleen de mannen bij het begingebed in de kerk? Waarom niet de gehele gemeente?

Je vraagt waarom bij ons in de kerk bij het begingebed alleen de mannen staan.
De mannen gaan staan omdat ze het Hoofd zijn van de vrouw en van het gezin. (Efeze 5:23) Het is een gebedshouding waaruit een stuk eerbied blijkt. Organisatorisch is het moeilijk dat heel de gemeente gaat staan met kinderen, etc. Dat geeft misschien ook meer onrust. Daarom alleen de mannen en in hen de gezinnen.

Belangrijker dan de houding is ons hart. Is ons hart eerbiedig voor God?

Inloggen voor leden

Nog geen account? (alleen voor gemeenteleden)