Goede reden om weg te gaan bij de kerk

Ik zit met een probleem. Ik ben opgegroeid in de Gereformeerde Gemeente. Ik voel me daar op dit moment niet echt meer thuis. De preken doen mij weinig of niets en ik erger mij erg aan het feit dat er zo veel de nadruk wordt gelegd op (naar mijn idee) nutteloze zaken (zoals kleding e.d.). Ik hoor heel weinig hoe ik echt God kan leren kennen (het kan ook zijn dat ik door mijn ergernis dit niet meer hoor, maar in ieder geval doen de preken mij weinig meer en ik heb het idee dat ik in deze kerk God niet echt kan vinden). Wat mij het meest bezig houdt is de vraag wat een goede reden is om naar een andere kerk te gaan en hoe je die keuze kan maken. Ik wil God hier graag bij betrekken, maar weet niet goed hoe ik dat moet doen. Mijn vraag is dus wat een goede reden is om weg te gaan bij de kerk waar je bent opgegroeid en hoe ik dat goed aan kan pakken (zodat ik echt een goede keuze kan maken).

Je stelt een hele belangrijke vraag. Fijn dat je nadenkt over je toekomst in de kerk. Je merkt op dat je ’s zondags (naar jouw idee) niet hoort hoe je God kunt vinden. Je geeft zelf al aan dat dit ook kan komen doordat je je ergert aan de prediking. Je vraagt je nu af wat een goede reden is om je kerk te verlaten.

Ik wil je een paar vragen aan je stellen:

Hoelang heb je al voor je predikant gebeden?
Wat heb je gedaan om (van jouw kant althans) de ergernis op te ruimen?
Hoe zie je het feit dat jij door Gods goede hand in dit kerkverband (door de doop) geplaatst ben?
Je mag om drie redenen je kerk verlaten:

Als er geen zuivere prediking meer is van Wet en Evangelie.
Als de Sacramenten niet zuiver bediend worden.
Als de kerkelijke tucht niet wordt gehandhaafd.
Als een van deze drie van toepassing is op je gemeente, mag je weg! Ik ontmoet nog wel eens mensen die zich afvragen: ‘Wat is de kerk waarin ik pas?’. Dit hoort geen vraag te zijn. Zonder te zeggen dat de Gereformeerde Gemeente volmaakt is, is dit kerkverband wel een ‘deeltje’ van Gods Kerk op aarde. Daar wil de Heere tot je spreken. De predikant heeft de verantwoordelijkheid om de hoofdzaak van Gods Woord te preken op de manier zoals God wil. De hoorder, jij in dit geval, moet er alles aan doen om die boodschap te verstaan. Daarvoor heb je Licht nodig. Het Licht van Gods Geest. Dat wens ik je van harte toe! Spreek ook eens met een kind van God die dichtbij zit in de kerk. Hij/Zij zal je graag vertellen hoe de Heer door deze prediking tot zijn/haar hart sprak.

Inloggen voor leden

Nog geen account? (alleen voor gemeenteleden)