Informatie bezoeken kerkdienst

Belangrijke informatie m.b.t. alle maatregelen i.v.m. COVID-19 (Coronavirus):

Om alles in goede banen te kunnen leiden en om opstoppingen te voorkomen willen wij u vragen om onderstaande informatie even goed door te lezen:

 • Indien u verhinderd bent een geplande dienst bij te wonen, graag uiterlijk vrijdag 12.00 uur voor betreffende zondag afmelden op planningdiensten@gergemalblasserdam.nl
 • Niet eerder aanwezig zijn bij het kerkgebouw dan 20 minuten en niet later dan 5 minuten voor aanvang van de kerkdienst.
 • Binnen en buiten bij het kerkgebouw rekening houden met de 1.5 meter afstand regel.
 • Er zijn twee ingangen aan de voorzijde van het kerkgebouw / zijde Plantageweg. De achteringang is niet toegankelijk.
 • Het verzoek is om bij binnenkomst uw handen te desinfecteren door middel van gereedstaande automatische desinfectiezuilen.
 • Vervolgens wacht u bij het einde van de doorloop en geeft u het opgegeven aantal personen op aan de koster.
 • U krijgt van de koster een zitplaatsnummer. Het zitplaatsnummer is gebaseerd op het aantal personen. De dienstdoende (hulp) kosters helpen u eventueel op weg naar uw zitplaats. (Gebruik geen andere zitplaatsen dan aangegeven op uw kaart!)
 • Verzoek is om niet in de hal te blijven staan maar direct na ontvangst van de zitplaatskaart via de kortste route uw zitplaats op te zoeken en deze in te nemen.
 • Het verzoek is om de zitplaatskaarten weer in te leveren. Deze zijn weer nodig voor een nieuwe kerkdienst. Bij de uitgang ter hoogte van de collectezakrekken staan bakjes om de zitplaatskaarten in te doen.
 • Verzoek is om de zo kortst mogelijke route naar één van de uitgangen te nemen.
 • Bij het uitlopen zowel binnen als buiten rekening houden met de 1.5 meter afstand regel.

Verder vragen we nog steeds de aandacht voor de volgende COVID-19 richtlijnen:

 • Mensen met ziekte verschijnselen zoals koorts, kortademigheid, verkoudheid, plotseling verlies van reuk of smaak, of indien deze verschijnselen in het gezin voorkomen worden verzocht niet naar de kerk te komen, en kunnen de dienst meeluisteren via de kerktelefoon/website.
 • De gemeente wordt opgeroepen hier, elke dienst opnieuw, haar verantwoordelijkheid in te nemen.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van de garderobe. Eventuele jassen en/of paraplu’s kunt u meenemen naar uw zitplaats.
 • Het toiletgebruik is tot een minimum beperkt.
 • Overal in het gebouw rekening houden met de 1.5 meter richtlijn.
 • De instructies van de koster, hulpkoster of mensen van de BHV opvolgen.
 • Uitsluitend plaatsnemen op de zitplaatsen die aangegeven zijn op uw kaart.

Let op! De regelgeving omtrent COVID-19 (Coronavirus) wijzigt regelmatig en we hopen u dan te informeren. Wij raden u vriendelijk aan de mail en de website regelmatig te controleren op mogelijk nieuwe berichten.

Vragen of aanvullingen rondom de planning kunt u mailen naar: planningdiensten@gergemalblasserdam.nl

Alvast dank voor uw medewerking!

Uitleg zitplaatsnummers:

Wanneer u achterin de kerkzaal staat en u naar de preekstoel kijkt dan is:

Letter A – Meest linkse pad langs de gevel / via linkerpad
Letter B – Linkerpad
Letter C – Middenpad links
Letter D – Middenpad rechts
Letter E – Rechterpad
Letter F – Meest rechtse pad langs de gevel / via rechterpad
Letter GO – Galerij oost / via linkerpad
Letter GW – Galerij west / via rechterpad
Letter GN – Galerij noord / via de grote hal
Letter H – Zaal 1
Letter I – Zaal 2a
Letter J – Zaal 2b
Letter K – Zaal 3
Letter L – Zaal 3
Letter M – Zaal 3

Achter iedere letter staat een nummer welke verwijst naar de betreffende bank of stoel.

Aanvullende informatie:

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel