Historie

Reformatie en afscheiding
De reformatie zorgde er voor dat ook in de Alblasserwaard het Woord van God weer gepredikt werd. De bekende dominee Joannes Beukelman heeft korte tijd in Alblasserdam gestaan. De toren bij de begraafplaats is nog een laatste restant van de kerk waar hij eens preekte. Na de Afscheiding van 1834 ontstonden ook in Alblasserdam verschillende gemeenten buiten de Hervormde kerk. Er kwam een Christelijk Afgescheiden Gemeente, er was een Gereformeerde Gemeente onder het Kruis, een Gereformeerde Samenkomst en in het begin van de 20e eeuw werd een Oud Gereformeerde Gemeente gesticht. Op Tweede Kerstdag 1928 werd een Gereformeerde Gemeente geïnstitueerd. Enige maanden eerder had men reeds een gebouw aan de Kerkstraat betrokken in een dienst, die werd geleid door ds. G.H. Kersten uit Rotterdam.

Gereformeerde Gemeente in Alblasserdam
Evenwel heeft onze huidige gemeente nog maar een korte historie. Door de droevige kerkscheuring van 1953 verliet de toenmalige gemeente met haar predikant ds. M. van de Ketterij ons kerkverband. Slechts een klein aantal personen bleef uiteindelijk voortbestaan als afdeling van de Gereformeerde Gemeente van Hendrik Ido Ambacht. Men kerkte vanaf 1954 in een lokaal van de Vaktekenschool. De latere Oud-Gereformeerde ds. L.M. Keesmaat leidde als ouderling de leesdiensten. Helaas, na zes jaar hield de afdeling op te bestaan. In het begin van de jaren 70 van de vorige eeuw, kwamen er steeds meer mensen naar Alblasserdam en Nieuw Lekkerland, die lid waren van de Gereformeerde Gemeenten. Met name een aantal gezinnen uit Rotterdam vestigden zich in de nieuwe wijken. Deze mensen kerkten voornamelijk in Hendrik Ido Ambacht, waar kandidaat J.W. Verweij in 1971 tot predikant was bevestigd. Zo ontstond in Alblasserdam opnieuw de behoefte, samenkomsten te houden als Gereformeerde Gemeente. In januari 1972 werd de eerste weekdienst belegd, waarin dominee J.W. Verweij voorging, terwijl vanaf september de zondagmiddagsamenkomsten werden begonnen. De gemeente telde inmiddels ruim 200 zielen, en kerkte ’s zondags in de Elthetokerk. In 1979 besluit de classis Ridderkerk dat de gemeente Alblasserdam mag worden geïnstitueerd. September 1979 wordt de gemeente geïnstitueerd in een dienst waarin dominee J.W. Verweij voorgaat.

Kerkbouw
Na een gestage groei van de gemeente werd in 1986 de eerste steen van het huidige kerkgebouw gelegd door ouderling A. Verhoeff. In juni 1987 werd dit gebouw opgeleverd en in gebruik genomen. Met de plaatsing van een pijporgel in 1990, beschikte de gemeente Alblasserdam over een volwaardig kerkgebouw.

Predikanten
Nog altijd was de gemeente vacant. Op Gods tijd kwam hierin verandering, toen kandidaat C. de Jongste in 1992 het op hem uitgebrachte beroep mocht aannemen. Nu de gemeente een eigen predikant had, werd uitgekeken naar een geschikte pastorie. In 1993 betrok het gezin van dominee De Jongste de nieuw gebouwde pastorie naast de kerk. Na een periode van vijf jaar nam dominee De Jongste het beroep aan van de gemeente Tholen. Oktober 1999 mocht dominee B. van der Heiden toen nog predikant van Kampen, het beroep naar Alblasserdam aannemen. In januari 2000 werd hij bevestigd door zijn broer, dominee A.B. van der Heiden.

Jubilea
In mei 2004 mocht de gemeente stilstaan bij het feit dat zij 25 jaar geleden was geïnstitueerd. De herdenkingsdienst werd geleid door dominee Van der Heiden. In deze 25 jaar is de gemeente fors gegroeid. Deze groei leidde ertoe dat in 2006 het kerkgebouw is uitgebreid. Het uitgebreide kerkgebouw stelde andere eisen aan het orgel; in het voorjaar van 2007 mocht het nieuwe orgel in gebruik worden genomen. Dominee Van der Heiden mocht in 2008, samen met de gemeente herdenken dat hij 25 jaar geleden tot predikant werd bevestigd in de gemeente van Woerden. Tot op dit ogenblik mag hij verbonden zijn aan de gemeente Alblasserdam. Onze bede is dat zijn prediking daar nog tot zegen mag zijn voor velen.

Catechisaties

12 JARIGEN

diak. C.A. van Koeveringe
13 JARIGEN

oud. T.M. de Jong
14 JARIGEN

oud. D. Rosbergen
15 JARIGEN

oud. A.J. Oudshoorn
16 JARIGEN

oud. D.J. Vogelaar
17 JARIGEN

oud. A. Hak
18 JARIGEN

ds. C. Sonnevelt
19 jaar en ouder

ds. C. Sonnevelt
21 jaar en ouder

oud. M.H.P. Roos
Belijdenis

ds. C. Sonnevelt


rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
error: Content is protected !!