Mededelingen met betrekking tot de algemene ledenvergadering, kerkenraads- en diaconievergadering en meer.

Kerkelijke mededelingen

Algemene mededelingen met betrekking tot enige vragen van de koster, verkoopdag 30 november, contactmiddag van donderdag 20 oktober en oud ijzer

Catechisatie 15-jarigen

In verband met ziekte van ouderling Oudshoorn is er op 3 oktober geen catechisatie voor de 15-jarigen

Kerkelijke mededelingen

Kerkelijke mededelingen betreffende de doopzitting, de kerkenraadsvergadering, contactmiddag en meer.

Kerkelijke mededelingen

Kerkelijke mededelingen betreffende de Doopzitting, de Kerkenraadsvergadering en de Uitzendingen van dinsdagochtend.

Israël-reis voorjaar 2023

Ons voornemen is om een gemeentereis te maken naar het land van de Bijbel, naar Israël, in de meivakantie van 2023 bij leven en welzijn.