Kerkelijke mededelingen

Kerkelijke mededelingen betreffende een Classisvergadering, de Doopzitting, en de Wekelijkse Bijbellezing.

Kerkelijke mededelingen

Kerkelijke mededelingen betreffende een Classisvergadering, de Ledenvergadering, de Wekelijkse Bijbellezing en meer.

Kerkelijke mededelingen

Kerkelijke mededelingen betreffende een Huwelijksjubileum, de Ledenvergadering, de Wekelijkse Bijbellezing en meer.

Corona maatregelen

Er zijn nauwelijks aanwijzingen van besmettingen in de kerk. De Heere heeft tot hiertoe op wonderlijke wijze willen waken over de erediensten.

Kerkelijke mededelingen

Kerkelijke mededelingen betreffende de Kerkenraadsvergadering, de Ledenvergadering, de Wekelijkse Bijbellezing en meer.

Corona maatregelen

In verband met de ernstige omstandigheden rondom de verspreiding van het coronavirus deze mededeling van de kerkenraad…

Kerkelijke mededelingen

Kerkelijke mededelingen betreffende de Kerkenraadsvergadering, de Ledenvergadering, de Wekelijkse Bijbellezing en meer.