Kerkelijke mededelingen

Kerkelijke mededelingen betreffende de Ledenvergadering, een Huwelijksjubileum, de Wekelijkse Bijbellezingen en meer.

Kerkelijke mededelingen

Kerkelijke mededelingen betreffende de Kerkenraadsvergadering, een Contactmiddag, de Wekelijkse Bijbellezingen en Huwelijkstoerusting.

Kerkelijke mededelingen

Kerkelijke mededelingen betreffende een huwelijksjubileum, de Doopzitting, een Contactmiddag en de Wekelijkse Bijbellezing.

Kerkelijke mededelingen

Kerkelijke mededelingen betreffende een huwelijksjubileum, een aantal vergaderingen, de Doopzitting, en de Wekelijkse Bijbellezing.

Kerkelijke mededelingen

Kerkelijke mededelingen betreffende een huwelijksjubileum, de Doopzitting, de Wekelijkse Bijbellezing en Bezinningsavonden.

Kerkelijke mededelingen

Kerkelijke mededelingen betreffende het Heilig Avondmaal, de Kerkenraads vergadering, de Wekelijkse Bijbellezing en meer.

Kerkelijke mededelingen

Kerkelijke mededelingen betreffende de Diaconievergadering en de Wekelijkse Bijbellezingen.

Kerkelijke mededelingen

Kerkelijke mededelingen betreffende de Wekelijkse Bijbellezingen en de Drive-in van 29 mei.