Kerkbode 3-2023

Kerkelijke mededelingen m.b.t contactmiddag en preken op de dinsdagmorgens

Kerkbode 2 2023

Mededelingen over kerkenraadsvergadering, doopzitting, contactmiddag en meer

Ledenvergadering

Op woensdagavond 14 december om 19:30 is er een ledenvergadering. Verdere informatie staat in de kerkbode

Mededelingen met betrekking tot de algemene ledenvergadering, kerkenraads- en diaconievergadering en meer.

Kerkelijke mededelingen

Algemene mededelingen met betrekking tot enige vragen van de koster, verkoopdag 30 november, contactmiddag van donderdag 20 oktober en oud ijzer

Catechisatie 15-jarigen

In verband met ziekte van ouderling Oudshoorn is er op 3 oktober geen catechisatie voor de 15-jarigen

Kerkelijke mededelingen

Kerkelijke mededelingen betreffende de doopzitting, de kerkenraadsvergadering, contactmiddag en meer.