Overlijden mw. M. Boele

In verband met het overlijden van Mw. M. Boele is er op DV vrijdag 3 mei 2024 van 19.00 uur – 20.30 uur gelegenheid tot condoleren in één van de zalen van het kerkgebouw. De rouwdienst is op zaterdag 4 mei 2024 om 09.30 uur. In deze dienst zal Ds. M.H. Schot voor te gaan. […]

Ledenvergadering-Blanco stemmen

Dit leesstuk is voorgelezen door onze oud-predikant, ds. B. v.d. Heiden op een ledenvergadering. Graag willen we het opnieuw onder uw aandacht brengen omdat er inmiddels weer veel nieuwe leden bijgekomen zijn in de gemeente. Het is onze bede dat het lezen van dit stuk, ook in deze vacante tijd, tot nut en zegen mag zijn.