Ledenvergadering-Blanco stemmen

Dit leesstuk is voorgelezen door onze oud-predikant, ds. B. v.d. Heiden op een ledenvergadering. Graag willen we het opnieuw onder uw aandacht brengen omdat er inmiddels weer veel nieuwe leden bijgekomen zijn in de gemeente. Het is onze bede dat het lezen van dit stuk, ook in deze vacante tijd, tot nut en zegen mag zijn.