Kerkbode 9-2023

Kerkenraadsvergadering, doopzitting, preken op de dinsdagmorgen en andere

Kerkbode 3-2023

Kerkelijke mededelingen m.b.t contactmiddag en preken op de dinsdagmorgens

Kerkbode 2 2023

Mededelingen over kerkenraadsvergadering, doopzitting, contactmiddag en meer

Ledenvergadering

Op woensdagavond 14 december om 19:30 is er een ledenvergadering. Verdere informatie staat in de kerkbode