Vijf redenen om de kerk trouw te blijven

4 maart 2021

“Waarom heb ik de gemeente nog nodig, als ik zoveel andere mogelijkheden heb? Op internet is er veel te vinden over het geloof. Er zijn zoveel manieren waarop ik met het geloof bezig kan zijn. Als ik internet heb en mijn eigen community, wat doet dan de kerk ertoe? Soms denk ik dat het in mijn kerk zo doods is. Het is zo gezapig. Ik kan niet begrijpen dat jongeren in mijn gemeente belijdenis doen…”

Is de gemeente eigenlijk nog wel belangrijk? Het kan toch ook zonder de gemeente? Veel jongeren missen in de gemeente beleving en emotie. Ook lijkt de kloof tussen de gemeente en hun eigen leefwereld alleen maar groter en groter te worden. Jongeren gaan op zoek naar iets anders, omdat hun vragen niet worden beantwoord in hun eigen kerk. Dat is heel jammer. Het is de verantwoordelijkheid van de kerk om te luisteren naar de vragen van jongeren en hen in liefde te leiden. Toch is een gemeente met veel tekorten wel een gemeente. Ik geef je vijf redenen om de gemeente trouw te blijven.

1. Het is de gemeente van Christus

Waar mensen samenkomen in de naam van Jezus Christus, daar is Hijzelf bij hen. Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in het midden van hen (Matth.18:20). Dit is het wonder van de kerk. Jezus Zelf leidt de gemeente. De plaatselijke gemeente is een moment in de beweging van het kerkvergaderend werk van Christus. Hij vergadert in de wereld hen die Hem door de Vader gegeven zijn. Zijn genade deelt Hij uit in de kerk. Al is de gemeente klein, wanneer de levende Christus in haar midden is, is zij schatrijk. Hij is in Zijn Woord in de kerk. Hij wordt voor jouw ogen geschilderd als de Gekruisigde, als medicijn voor jouw dodelijke ziekte. Het gaat in het leven om de vraag of ook jij door het geloof op Jezus mag leren zien.

2. De kerk is je moeder

Dit weekend is het Moederdag. De dag waarop je je moeder in het zonnetje zet. Je laat die dag extra merken hoe belangrijk zij voor jou is. Wist je dat de kerk vaak vergeleken wordt met een moeder? Voordat jij er was, was je moeder er al. Anders was jij er ook nooit gekomen. Zo ook de kerk. Het bestaan van de kerk ligt niet in de wens van mensen om als gelovigen bij elkaar te komen en zo een community te vormen. Nee, het is veel rijker. De kerk is er al voordat mensen samenkomen. Zij is als een moeder. Je bent in de kerk geboren en vanaf het prilste begin bracht God je onder haar hoede. Nu kan er met een moeder heel veel mis zijn, toch blijft het je moeder. In de kerk kan er heel veel fout gaan. Er gaat ook veel fout, omdat de kerk vol zondaren is. En toch, als je moeder ziek is, juist dan verlaat je haar niet.

3. De kerk is de werkplaats van de Heilige Geest

Wie Heilige Geest zegt, moet ook kerk zeggen. De kerk is de werkplaats van de Heilige Geest. De Heilige geest is aan de kerk gegeven. Hier gaat het om de katholieke, of algemene, christelijke kerk. De kerk waarvan ook jouw gemeente deel uit maakt. De kracht van de Heilige Geest is niet minder dan vroeger. Wij kunnen de Geest wel bedroeven. Wij kunnen wel bang zijn dat Hij verder trekt met de lieflijke boodschap van het Evangelie. Merk je zo weinig van de Heilige Geest in de kerk? Begin bij jezelf. Begin bij je hart. Bid of de Geest in jouw hart het vuur van het geloof wil ontsteken, of het uitgedoofde vuur opnieuw wil aanwakkeren.

4. God heeft een verbond gemaakt

Voel eens aan je voorhoofd. Het is droog, maar eens droop daar water. Je bent als kind gedoopt. Jouw naam is genoemd samen met de heilige namen van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vanaf je geboorte lag je al binnen het bereik van Gods verbond. Als je in de kerk bent is het niet zo dat er maar een kleine kans is dat God jou eruit pikt om je te redden. Denk zo niet over de uitverkiezing en het genadeverbond. Je bent een kind van Adam en de toorn van God rust op je. Je moet wedergeboren worden, maar het kan ook. Lieflijk nodigt de Heere je als gedoopte jongere. Hij heeft je niet gedoopt om je in de wereld te laten opgaan, je eigen ondergang tegemoet. Zoek het bij Hem. Hij was de eerste die in jouw leven sprak: “Je behoort Mij toe”. Blijf daarom trouw aan je gemeente. Het is God Die jou er plaatste en dat met het oog op je behoud!

5. De gemeente is aan elkaar verbonden

De kerk is niet alleen een moeder. De kerk heeft ook kinderen. de gemeente is als een gezin. Geloven doe je niet in je eentje. Geloven doe je ook niet in het midden van de mensen die jij uitkiest. God verbindt mensen aan elkaar. Zoek daarom de verbinding met de andere leden van de gemeente. Kom naar de vereniging en ontmoet elkaar rondom de Bijbel. Geen lid van de gemeente kan gemist worden. Ook jij niet.

Onvervangbaar

Deze vijf dingen zijn uniek voor de kerk. Een stichting of vereniging kan dit nooit overnemen. Zelfs het stichten van een eigen kerk, die bij jou past, is geen oplossing, als het in de gemeente niet goed gaat. Er is geen gemeente op aarde ideaal. Overal is wat. Helaas zijn er al zoveel kerkverbanden en gemeenten. Dat is onze schuld. De kerk van Christus is Zijn lichaam. Dat is niet op te delen. Al die kerkverbanden naast elkaar beelden die eenheid niet uit. Dat is onze zonde, dat weegt zwaar. Vaak spreken we over “onze kerk” en “onze gemeenten”. Ons taalgebruik kan goed lijken, maar onbedoeld toch de eer ontnemen aan Wie de eer toebehoord. De gemeente is van Hem. Johannes Calvijn zegt ergens dat hij altijd naar de gemeente zal blijven komen, ook al zou er geen enkel oprecht kind van God zijn. Dan toch is daar de kerk waar God Zijn Woord laat klinken. Denk dan ook aan de Heere Jezus hoe Hij de tempel bezocht en erover sprak als het huis van Zijn Vader, terwijl het een wantoestand was! Bid veel voor de kerk, denk aan de kerk met veel liefde. En zeg: “Kom, Heere Jezus, tot Uw gemeente.”

Dirk-Jan Nijsink

“Waarom heb ik de gemeente nog nodig, als ik zoveel andere mogelijkheden heb? Op internet is er veel te vinden over het geloof. Er zijn zoveel manieren waarop ik met het geloof bezig kan zijn. Als ik internet heb en mijn eigen community, wat doet dan de kerk ertoe? Soms denk ik dat het in mijn kerk zo doods is. Het is zo gezapig. Ik kan niet begrijpen dat jongeren in mijn gemeente belijdenis doen…”

Is de gemeente eigenlijk nog wel belangrijk? Het kan toch ook zonder de gemeente? Veel jongeren missen in de gemeente beleving en emotie. Ook lijkt de kloof tussen de gemeente en hun eigen leefwereld alleen maar groter en groter te worden. Jongeren gaan op zoek naar iets anders, omdat hun vragen niet worden beantwoord in hun eigen kerk. Dat is heel jammer. Het is de verantwoordelijkheid van de kerk om te luisteren naar de vragen van jongeren en hen in liefde te leiden. Toch is een gemeente met veel tekorten wel een gemeente. Ik geef je vijf redenen om de gemeente trouw te blijven.

1. Het is de gemeente van Christus

Waar mensen samenkomen in de naam van Jezus Christus, daar is Hijzelf bij hen. Waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn naam, daar ben Ik in het midden van hen (Matth.18:20). Dit is het wonder van de kerk. Jezus Zelf leidt de gemeente. De plaatselijke gemeente is een moment in de beweging van het kerkvergaderend werk van Christus. Hij vergadert in de wereld hen die Hem door de Vader gegeven zijn. Zijn genade deelt Hij uit in de kerk. Al is de gemeente klein, wanneer de levende Christus in haar midden is, is zij schatrijk. Hij is in Zijn Woord in de kerk. Hij wordt voor jouw ogen geschilderd als de Gekruisigde, als medicijn voor jouw dodelijke ziekte. Het gaat in het leven om de vraag of ook jij door het geloof op Jezus mag leren zien.

2. De kerk is je moeder

Dit weekend is het Moederdag. De dag waarop je je moeder in het zonnetje zet. Je laat die dag extra merken hoe belangrijk zij voor jou is. Wist je dat de kerk vaak vergeleken wordt met een moeder? Voordat jij er was, was je moeder er al. Anders was jij er ook nooit gekomen. Zo ook de kerk. Het bestaan van de kerk ligt niet in de wens van mensen om als gelovigen bij elkaar te komen en zo een community te vormen. Nee, het is veel rijker. De kerk is er al voordat mensen samenkomen. Zij is als een moeder. Je bent in de kerk geboren en vanaf het prilste begin bracht God je onder haar hoede. Nu kan er met een moeder heel veel mis zijn, toch blijft het je moeder. In de kerk kan er heel veel fout gaan. Er gaat ook veel fout, omdat de kerk vol zondaren is. En toch, als je moeder ziek is, juist dan verlaat je haar niet.

3. De kerk is de werkplaats van de Heilige Geest

Wie Heilige Geest zegt, moet ook kerk zeggen. De kerk is de werkplaats van de Heilige Geest. De Heilige geest is aan de kerk gegeven. Hier gaat het om de katholieke, of algemene, christelijke kerk. De kerk waarvan ook jouw gemeente deel uit maakt. De kracht van de Heilige Geest is niet minder dan vroeger. Wij kunnen de Geest wel bedroeven. Wij kunnen wel bang zijn dat Hij verder trekt met de lieflijke boodschap van het Evangelie. Merk je zo weinig van de Heilige Geest in de kerk? Begin bij jezelf. Begin bij je hart. Bid of de Geest in jouw hart het vuur van het geloof wil ontsteken, of het uitgedoofde vuur opnieuw wil aanwakkeren.

4. God heeft een verbond gemaakt

Voel eens aan je voorhoofd. Het is droog, maar eens droop daar water. Je bent als kind gedoopt. Jouw naam is genoemd samen met de heilige namen van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vanaf je geboorte lag je al binnen het bereik van Gods verbond. Als je in de kerk bent is het niet zo dat er maar een kleine kans is dat God jou eruit pikt om je te redden. Denk zo niet over de uitverkiezing en het genadeverbond. Je bent een kind van Adam en de toorn van God rust op je. Je moet wedergeboren worden, maar het kan ook. Lieflijk nodigt de Heere je als gedoopte jongere. Hij heeft je niet gedoopt om je in de wereld te laten opgaan, je eigen ondergang tegemoet. Zoek het bij Hem. Hij was de eerste die in jouw leven sprak: “Je behoort Mij toe”. Blijf daarom trouw aan je gemeente. Het is God Die jou er plaatste en dat met het oog op je behoud!

5. De gemeente is aan elkaar verbonden

De kerk is niet alleen een moeder. De kerk heeft ook kinderen. de gemeente is als een gezin. Geloven doe je niet in je eentje. Geloven doe je ook niet in het midden van de mensen die jij uitkiest. God verbindt mensen aan elkaar. Zoek daarom de verbinding met de andere leden van de gemeente. Kom naar de vereniging en ontmoet elkaar rondom de Bijbel. Geen lid van de gemeente kan gemist worden. Ook jij niet.

Onvervangbaar

Deze vijf dingen zijn uniek voor de kerk. Een stichting of vereniging kan dit nooit overnemen. Zelfs het stichten van een eigen kerk, die bij jou past, is geen oplossing, als het in de gemeente niet goed gaat. Er is geen gemeente op aarde ideaal. Overal is wat. Helaas zijn er al zoveel kerkverbanden en gemeenten. Dat is onze schuld. De kerk van Christus is Zijn lichaam. Dat is niet op te delen. Al die kerkverbanden naast elkaar beelden die eenheid niet uit. Dat is onze zonde, dat weegt zwaar. Vaak spreken we over “onze kerk” en “onze gemeenten”. Ons taalgebruik kan goed lijken, maar onbedoeld toch de eer ontnemen aan Wie de eer toebehoord. De gemeente is van Hem. Johannes Calvijn zegt ergens dat hij altijd naar de gemeente zal blijven komen, ook al zou er geen enkel oprecht kind van God zijn. Dan toch is daar de kerk waar God Zijn Woord laat klinken. Denk dan ook aan de Heere Jezus hoe Hij de tempel bezocht en erover sprak als het huis van Zijn Vader, terwijl het een wantoestand was! Bid veel voor de kerk, denk aan de kerk met veel liefde. En zeg: “Kom, Heere Jezus, tot Uw gemeente.”

Dirk-Jan Nijsink

Inloggen voor leden

Nog geen account? (alleen voor gemeenteleden)