De verlossing van de apotheker

4 maart 2021
Op een avond werd er in de straten van Bristol door zendelingen een samenkomst in de openlucht gehouden. Ineens werden ze onderbroken door een man die de waarheden tegensprak die er gezegd werden. Met een luide, brutale stem ontkende hij het bestaan van God, de Goddelijke autoriteit van de Bijbel en verkondigde dat het totaal zinloos is om te bidden. Nadat hij dat gezegd had, liep hij woest weg. Deze man was apotheker van beroep en zijn taak was het maken van medicijnen. Toen hij thuiskwam, commandeerde hij zijn winkeljongen op boze toon om de luiken dicht te doen en naar huis te gaan. De jongen deed wat hem gezegd werd en de baas ging naar zijn kamer. Na enige tijd werd er aangebeld en de apotheker opende de deur op een zeer boze manier. Voor hem stond een klein meisje. Nors beval hij haar weg te gaan en hem niet te storen als zijn winkel gesloten was. Het kind bood haar excuses aan voor de verstoring, maar smeekte dringend om medicijnen voor haar moeder die erg ziek was. Hij kon haar aandringen niet weerstaan. De apotheker gaf haar het medicijn, maar waarschuwde haar om nooit meer voor zo’n opdracht terug te komen. Nog steeds zeer geïrriteerd keerde hij terug naar zijn kamer en pakte de krant en ging verder met lezen. Plotseling herinnerde hij zich dat hij twee zeer grote fouten gemaakt had, Per ongeluk had hij een zeer krachtig vergif in het medicijn gedaan en hij had het recept niet in zijn boek voor de bereiding van medicijnen opgeschreven. Hij verkeerde in grote nood! Hij bedacht dat door zijn boze driften er binnen zeer korte tijd een mens door zijn schuld zou sterven. Er was geen oplossing. Het kind was een totaal vreemde voor hem en hij wist niet eens welke kant zij was opgegaan. Het nalaten van het overschrijven van het recept zou er voor zorgen dat hij straf verdiende, ook al zou hij de aanklacht voor moord ontlopen. Gedachten aan zijn ellende en de wroeging over zijn nalatigheid maakten hem bijna krankzinnig. Hij was volkomen hulpeloos. Nu hij ten einde raad was, liet hij zich ineens op zijn knieën vallen. In angst zocht hij de hulp van God. Wiens bestaan hij een uur daarvoor nog had ontkend. Terwijl hij aan het bidden was, werd er weer aangebeld. Hij dacht: De politie zoekt me nu al! Maar zo was het niet. Bij de ingang stond hetzelfde kleine meisje dat even daarvoor ook was langs geweest. Ze huilde bitter, want ze was gevallen en daardoor was de fles gebroken en het medicijn verloren gegaan. Ze smeekte de apotheker om haar te vergeven en haar opnieuw medicijn te geven tegen haar moeders ziekte. Er was echter geen reden om angstig of verdrietig te zijn, want ze werd warm onthaald. Nadat hij het meisje op de juiste wijze het medicijn had gegeven, was deze man geen twijfelaar meer en viel opnieuw op zijn knieën. Hij dankte de Heere met geheel zijn hart. Hij begeerde dat de God Die zijn gebed had gehoord en verhoord vanaf dit moment en voor altijd zijn Deel en Gids zou zijn. Al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden(Joël 2:32) (uit de Metgezel 3e jaargang maart 2019 nummer 14)
Op een avond werd er in de straten van Bristol door zendelingen een samenkomst in de openlucht gehouden. Ineens werden ze onderbroken door een man die de waarheden tegensprak die er gezegd werden. Met een luide, brutale stem ontkende hij het bestaan van God, de Goddelijke autoriteit van de Bijbel en verkondigde dat het totaal zinloos is om te bidden. Nadat hij dat gezegd had, liep hij woest weg. Deze man was apotheker van beroep en zijn taak was het maken van medicijnen. Toen hij thuiskwam, commandeerde hij zijn winkeljongen op boze toon om de luiken dicht te doen en naar huis te gaan. De jongen deed wat hem gezegd werd en de baas ging naar zijn kamer. Na enige tijd werd er aangebeld en de apotheker opende de deur op een zeer boze manier. Voor hem stond een klein meisje. Nors beval hij haar weg te gaan en hem niet te storen als zijn winkel gesloten was. Het kind bood haar excuses aan voor de verstoring, maar smeekte dringend om medicijnen voor haar moeder die erg ziek was. Hij kon haar aandringen niet weerstaan. De apotheker gaf haar het medicijn, maar waarschuwde haar om nooit meer voor zo’n opdracht terug te komen. Nog steeds zeer geïrriteerd keerde hij terug naar zijn kamer en pakte de krant en ging verder met lezen. Plotseling herinnerde hij zich dat hij twee zeer grote fouten gemaakt had, Per ongeluk had hij een zeer krachtig vergif in het medicijn gedaan en hij had het recept niet in zijn boek voor de bereiding van medicijnen opgeschreven. Hij verkeerde in grote nood! Hij bedacht dat door zijn boze driften er binnen zeer korte tijd een mens door zijn schuld zou sterven. Er was geen oplossing. Het kind was een totaal vreemde voor hem en hij wist niet eens welke kant zij was opgegaan. Het nalaten van het overschrijven van het recept zou er voor zorgen dat hij straf verdiende, ook al zou hij de aanklacht voor moord ontlopen. Gedachten aan zijn ellende en de wroeging over zijn nalatigheid maakten hem bijna krankzinnig. Hij was volkomen hulpeloos. Nu hij ten einde raad was, liet hij zich ineens op zijn knieën vallen. In angst zocht hij de hulp van God. Wiens bestaan hij een uur daarvoor nog had ontkend. Terwijl hij aan het bidden was, werd er weer aangebeld. Hij dacht: De politie zoekt me nu al! Maar zo was het niet. Bij de ingang stond hetzelfde kleine meisje dat even daarvoor ook was langs geweest. Ze huilde bitter, want ze was gevallen en daardoor was de fles gebroken en het medicijn verloren gegaan. Ze smeekte de apotheker om haar te vergeven en haar opnieuw medicijn te geven tegen haar moeders ziekte. Er was echter geen reden om angstig of verdrietig te zijn, want ze werd warm onthaald. Nadat hij het meisje op de juiste wijze het medicijn had gegeven, was deze man geen twijfelaar meer en viel opnieuw op zijn knieën. Hij dankte de Heere met geheel zijn hart. Hij begeerde dat de God Die zijn gebed had gehoord en verhoord vanaf dit moment en voor altijd zijn Deel en Gids zou zijn. Al wie den Naam des HEEREN zal aanroepen, zal behouden worden(Joël 2:32) (uit de Metgezel 3e jaargang maart 2019 nummer 14)

Inloggen voor leden

Nog geen account? (alleen voor gemeenteleden)