Catechisaties weer in de kerk

Nu er weer enige versoepeling van de corona maatregelen mag zijn, heeft de kerkenraad besloten dat de catechisaties weer beginnen.

Uitzending Catechisaties

Al enige tijd zenden we de catechisatielessen uit via de website. Ook dit zal na de voorjaarsvakantie, tijdens de huidige maatregelen, het geval zijn. Hieronder de tijden en de onderwerpen. Jongelui, zorg je dat je er weer bij bent? Welkom! We hopen op nuttige en gezegende avonden!

Classisvergadering

Zaterdag 27 februari wordt de classisvergadering gehouden in het kerkgebouw van de gemeente van Ridderkerk. De aanvang is 9.00 uur.

Herdenkingsdienst

Ter gelegenheid van het veertigjarig ambtsjubileum van onze predikant, ds. C. Sonnevelt, wordt zaterdag 20 februari een herdenkingsdienst gehouden. Deze dienst begint om 15.00 uur.

Dienst voor GBS

Donderdag 25 februari is er een dienst voor de GBS. In deze dienst, die om 18.45 uur begint, hoopt ds. G. Beens voor te gaan.

Bezinningsavond 24 maart

We mogen terugzien op een goede bezinningsvond afgelopen donderdag. Het is fijn dat het op deze manier nog door kan gaan. De vierde avond zal zijn op woensdag 24 maart. Dan hoopt ds. C. Sonnevelt te spreken over de hoofdstukken 1, 2 en 3 van deel 2 van ‘Des Christens Groot Interest’. Vragen over deze hoofdstukken kunnen vooraf worden ingediend bij jverheul@gergemalblasserdam.nl De dominee zal op deze avond ingaan op de vragen. Noteer alvast deze datum!

Moedermorgen D.V. 18 februari

Graag nodigen we jullie uit voor een online-moedermorgen, via de website! En wel op D.V. 18 februari. Maaike Rosendal-Sonnevelt zal dan met ons nadenken over: Bijbels opvoeden anno nu; hoe doe je dat pro-life?

Catechisaties

De online catechisatieavonden zijn van start gegaan. We hopen van harte dat, na wat technische mankementjes, we een manier hebben gevonden dat het catechetisch onderwijs zijn voortgang mag hebben. Bovenal dat het tot eeuwige zegen mocht zijn. Jongelui, ben je er weer bij a.s. maandag?

Classisvergadering

De classisvergadering zal worden gehouden op zaterdag 27 februari a.s. in het kerkgebouw van de Ger. Gem van Ridderkerk. Aanvang 9.00 uur.

Wekelijkse Bijbellezing

Op dinsdag 9 februari wordt om 10.00 uur een begin gemaakt met het uitzenden van een 11-delige prekenserie van Ds. A. Moerkerken over Jozua.