+35 vereniging

Hebben alle verenigingen een onder- en bovenleeftijdgrens, de +35 vereniging alleen een ondergrens en dat is vanaf 35 jaar. Dit laat zich ook zien in bezoekers op onze verenigingsavonden. Onze deelnemers variëren in leeftijd van ca. 36 tot in de 80. Jong en ouder vindt het fijn om, met een zo gemêleerd gezelschap, in gesprek te zijn. Dit doen wij namelijk op onze verenigingavonden, maar dan over vragen behorend bij een gehouden inleiding.

Elke avond wordt er een Schriftgedeelte besproken. De Bijbelstudie wordt door één van de “leden” ingeleid. Het onderwerp van de inleiding is tevoren bekend en de te bespreken vragen zijn op een vorige vergaderavond uitgedeeld. De bedoeling is dat de vragen thuis al worden overdacht en beantwoord met behulp van de Bijbel en bijv. Bijbelverklaringen.
Bij de behandeling proberen we niet alleen na te gaan wat het Woord van God in het behandelde Schriftgedeelte betekent, maar ook wat het ons te zeggen heeft in de situatie waarin wij leven. Er staat geschreven: “De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord, dat door den mond Gods uitgaat”

Het is vaak zo dat men er thuis niet toe komt om “Bijbelstudie” te doen en daarom is juist de vereniging een heel geschikt middel daartoe. Denk nu niet dat je op z’n minst de CGO-cursus moet hebben doorlopen om een geschikte deelnemer te zijn. Iedereen is hartelijk welkom. Ook als uw Bijbelkennis niet zo groot is, is deze vereniging een goede gelegenheid om meer kennis op te doen. En waar kunnen nu beter mee bezig zijn dan met Gods Woord?

De +35 vereniging vergadert 8 x per seizoen, 4 x voor de jaarwisseling en 4 x daarna. De vergaderingen zijn altijd op de woensdagavond, van 19.45 – 22.00 uur. In de kerkbode wordt vermeld wanneer de +35 vereniging vergadert.

Inloop is er vanaf 19.30 uur met koffie. Hierbij en tijdens de koffie/theepauze is er volop gelegenheid voor een alledaags gesprek en onderling meeleven.

In het lijstje hieronder vindt u de vergaderdata die in het verenigingsrooster staan gereserveerd.

Datum Hoofdstuk uit 1 Timotheus Onderwerp
donderdag 12 september 2019 Hoofdstuk 1 vers 1-2 Behandelen schrijver van de brief , ontvanger etc.
woensdag 09 oktober 2019 Hoofdstuk 1 vers 3-11 De betekenis van de wet.
woensdag 13 november 2019 Hoofdstuk 1 vers 12-20 Opwekking tot de goede strijd.
woensdag 11 december 2019 Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 5 vers 1-16 Gemeenteleven: voorbede, persoonlijk leven en omzien naar elkaar.
woensdag 15 januari 2020 Hoofdstuk 4 De afval in de laatste tijden en de taak van Timotheüs.
woensdag 12 februari 2020 Hoofdstuk 3 en hoofdstuk 5 vers 17-25 Ambtsvervulling door ouderlingen en diakenen.
woensdag 18 maart 2020 Hoofdstuk 6 vers 1 -10 De plichten der dienstknechten , de dwaalleraars en de hebzucht.
woensdag 15 april 2020 Hoofdstuk 6 vers 11-21 De strijd des geloofs / plichten der rijken / zegenbede.

Actueel  Foto’s  Contact

Catechisaties

12 JARIGEN

diak. C.A. van Koeveringe
13 JARIGEN

oud. T.M. de Jong
14 JARIGEN

oud. D. Rosbergen
15 JARIGEN

oud. A.J. Oudshoorn
16 JARIGEN

oud. D.J. Vogelaar
17 JARIGEN

oud. A. Hak
18 JARIGEN

ds. C. Sonnevelt
19 jaar en ouder

ds. C. Sonnevelt
21 jaar en ouder

oud. M.H.P. Roos
Belijdenis

ds. C. Sonnevelt


rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
error: Content is protected !!