Logintop-r

toren-r-neutraal

Moedermorgens

Opvoeden in deze tijd is complex en vraagt veel van ouders. Daarom worden er vanuit onze gemeente in 2017-2018 opnieuw moedermorgens georganiseerd. Het doel van deze moedermorgens is het uitwisselen van kennis en ervaringen rondom actuele opvoedingsthema’s, zodat moeders samen sterker komen te staan in de opvoeding van kinderen en jongeren. Met ons ja-woord bij de doop hebben we beloofd onze kinderen op te voeden in dezelfde weg die Daniel met zijn vrienden begeerde te gaan. Het is goed om met elkaar na te denken hoe we daar praktisch invulling aan geven. Alle moeders/opvoedsters zijn van harte welkom!

De moedermorgen van dit seizoen zal gehouden worden op D.V. dinsdag 10 oktober. Het thema van deze moedermorgen is ‘Lessen van moeders uit een andere cultuur.’ Er zijn veel lessen te halen uit het leven van de Nigeriaanse vrouwen. Mevr. Sonnevelt en mevr. Dorresteijn hebben samen met hun mannen, die als zendingspredikant en zendingsarts uitgezonden waren, gewoond en gewerkt in Izi. We zullen van hen horen en zien hoe het leven van moeders daar is en wat wij hier van kunnen leren. Dus zeker de moeite waard om er deze moedermorgen (weer) bij te zijn. Van harte welkom!
Voor in uw agenda de data van de volgende moedermorgens: D.V. 6 december en D.V. 13 maart

Er zal ook een collecte door hen worden gehouden voor de nood onder de weduwen en wezen in het Izi-gebied.

Programma

  • Welkom en opening
  • Inleiding thema
  • Werkvorm
  • Casuïstiek en uitwisseling
  • Afsluiting

Doelgroep
Alle moeders/opvoedsters van kinderen in de leeftijd van 0-20

De moedermorgens starten om 9.45 uur met inloop. Het programma duurt van 10:00 - 11:30 uur. Tijdens de moedermorgens is er een babycreche en een kindercreche. Neem uw kinderen dus gerust mee! 

Ga naar boven