Logintop-r

toren-r-neutraal

Moedermorgens

Opvoeden in deze tijd is complex en vraagt veel van ouders. Daarom worden er vanuit onze gemeente in 2016-2017 opnieuw moedermorgens georganiseerd. Het doel van deze moedermorgens is het uitwisselen van kennis en ervaringen rondom actuele opvoedingsthema’s, zodat moeders samen sterker komen te staan in de opvoeding van kinderen en jongeren. Met ons ja-woord bij de doop hebben we beloofd onze kinderen op te voeden in dezelfde weg die Daniel met zijn vrienden begeerde te gaan. Het is goed om met elkaar na te denken hoe we daar praktisch invulling aan geven. Alle moeders/opvoedsters zijn van harte welkom!

D.V. dinsdagmorgen 28 maart 2017  zal de laatste moedermorgen van dit seizoen gehouden worden. We zien er naar uit om je te ontmoeten, ook al ben je nog niet eerder geweest! Dhr. P.C. Beeke uit Middelburg zal met ons nadenken over het boek ‘De Geestelijke Kwekerij’ van Joh. de Swaef. Een boek dat heel veel Bijbelse lessen bevat voor ons als opvoeders in 2017. Het boek reikt ons heel veel praktische handvatten aan voor de opvoeding. Dhr. P.C. Beeke heeft zelf het boekje ‘Lessen uit de Geestelijke Kwekerij’ geschreven en kent het boek als geen ander. Dus zeker de moeite waard om er deze moedermorgen (weer) bij te zijn! Van harte welkom!

Programma

  • Welkom en opening
  • Kennisoverdracht/inleiding thema
  • Werkvorm
  • Casuïstiek en uitwisseling
  • Afsluiting

Doelgroep
Alle moeders/opvoedsters van kinderen in de leeftijd van 0-20

De moedermorgens starten om 9.45 uur met inloop. Het programma duurt van 10:00 - 11:30 uur. Tijdens de moedermorgens is er een babycreche en een kindercreche. Neem uw kinderen dus gerust mee! 

Ga naar boven